program B2B

INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ ŽADATELE O DOTACI Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 12. 10. 2021 výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022. Znění dotační Výzvy včetně všech příloh naleznete zde. Výzva je vyhlášena na základě ustanovení zákona č. 151/2010 Sb., … Pokračování textu program B2B