Program B2B

INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ ŽADATELE O DOTACI Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 4. 10. 2022 výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ (Program B2B) pro rok 2023. Znění dotační Výzvy naleznete zde. Pro vypracování žádosti použijte tyto přílohy výzvy. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy … Pokračování textu Program B2B