program B2B

Výzva pro předkládání žádostí – Program B2B 2020 – nové projekty uzávěrka 17/1/2020, 12:00 hod Výzva Formuláře – příprava Formuláře – realizace Metodika Více informací k zaměření, oprávněným subjektům programu, podporovaným aktivitám, maximální výši dotace a závazným podmínkám pro předložení žádostí o dotaci naleznete v textu Výzvy. Metodická příručka Vás seznámí s novými pravidly programu, typy podpory, … Pokračování textu program B2B