Program B2B

Výsledky dotačního řízení na Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B) pro rok 2024 Program byl veřejně vyhlášen dne 29. 09. 2023. Alokace pro tuto výzvu činí 9,5 mil. Kč. Do data uzávěrky příjmů nabídek dne 20. 11. 2023 do 12:00 hod bylo vyhlašovateli doručeno celkem 14 projektových námětů, z nichž všech 14 žádostí splnilo … Pokračování textu Program B2B